V PcPraha.cz robíme všetko pre to, aby Vám včas a v 100% stave dorazil presne to tovar, ktorý ste si objednali a v maximálnej kvalite. Ak sa tak z akéhokoľvek dôvodu nestane, postupujte nasledovne:

Tovar v zásielke nesúhlasí s tovarom na nákupnom doklade

Ihneď volajte na číslo
792 480 835

Prepravný obal zásielky je viditeľne mechanicky poškodený

Pri akomkoľvek poškodení prepravného obalu spíšte na mieste s vodičom zápis o škode do prepravného protokolu. Zápis o škode je nutnosťou, Keď ho nepíšete, kontaktujte kuriéra a trvajte na spísanie dodatočne.

Prevzali ste poškodenú zásielku a poškodenie zistili až po odchode prepravcu?

Slovenská pošta

Slovenská pošta
 • Zásielku reklamujte najneskôr nasledujúci pracovný deň na pobočke Slovenskej pošty.
 • Vezmite si kompletné balenie zásielky, faktúru a občiansky preukaz.
 • Na pošte s Vami spíšu zápis o škode a uplatnenie nároku náhrady škody (podľa podmienok Slovenskej pošty sa po prijatí zásielky stáva zákazník majiteľom zásielky).
 • Vyjadrenie o výsledku reklamačného konania rieši pošta priamo s Vami.
 • V prípade nesplnenia včasného nahlásenie škody sa zákazník vystavuje riziku zamietnutia reklamácie.

PPL

PPL

PPL dopravcu

 • Najneskôr do 7 dní od prevzatia zásielky ohlásiť na infolinku 225 331 800 alebo e-mailom [email protected].
 • Pri nenahlásanie škody do troch dní od prevzatia zásielky sa vystavujete riziku zamietnutia reklamácie.

DPD

DPD

 • Najneskôr do 2 dní od prevzatia zásielky spíšte zápis o škode na webe dopravcu.
 • Potom bezodkladne odošlite tovar späť do PcPraha.cz spolu s kópiou faktúry a sprievodným listom.
 • Ak nemáte prístup k internetu, kontaktujte nás na 792 480 835, kde s Vami operátor situáciu dorieši.
 • Pri nenahlásanie škody do dvoch dní od prevzatia zásielky sa vystavujete riziku zamietnutia reklamácie.