Testovacie balíček PCPRAHA

Pred predajom prechádza každý počítač komplexné kontrolou a zisťovaním
skrytých chýb, ktoré nie sú poznateľné ani výrobcom, nakoľko sa môžu
prejavovať ľan v kombinácii s inými komponentmi. špeciálne testovacie
programy načítajú všetky komponenty vášho nového systému. výsledky
absolvovaní všetkých testov sú zapísané do testovacieho protokolu, ktorý
obdržíte spolu s ďalšími dokumentmi.

Možnosti testovania počítača PCPRAHA

Ponúkame balíček počítačového stresového testovania s možnosťou poskytnutia dokumentárny správy.
Štandardná záruka PcPraha Záruka PcPraha Bez-Starostí Ostatné spoločnosti
čas testovania 4 hodiny 8 hodín
AIDA64
(Kontrola teploty CPU, stabilita RAM)
Furmark
(Kontrola teploty grafickej karty, stabilita pri špičkovom zaťažení)
3DMark Test Time Spy
(Vyhodnotenie výkonu procesora a grafickej karty)
3DMark test Fire Strike Extreme, Cinebench, Unigine
(Vyhodnotenie výkonu procesora a grafickej karty)
3DMark test Fire Strike Ultra, Linx, PCMark
Subjektívne test technikom hraním počítačové hry
Protokol o výslednom výkonu počítača

Mnohým hodinový záťažový test

Pred predajom prechádza každý počítač komplexné kontrolou zisťovanie chýb. Špeciálne testovacie programy načítajú všetky komponenty vášho nového systému. Zložité stresové testovanie počítača zaisťuje, že všetky komponenty vo vašom systéme pracujú správne a bez chýb.

Okrem syntetických testov je každý herný počítač PCPRAHA povinne kontrolovaný v moderných hrách pri maximálnom nastavení grafiky!

Protokol o výsledkoch výkonu testovanie

Výsledky absolvovaní všetkých testov sú zapísané do testovacieho protokolu, ktorý dostanete spolu s ďalšími dokumentmi. Pre záťažové testy sú uvedené maximálne teploty procesora a grafickej karty dosiahnuté počas testu.

Pre výkonnostné testy sú označené body získané v zodpovedajúcom softvérovom balíku. Okrem toho sú z hľadiska funkčnosti testujú všetky externé konektory a tlačidlá. Snažíme sa identifikovať akékoľvek nedostatky skôr, než sa počítač dostane k novému zákazníkovi.

Ako skontrolujeme počítač?

Na overenie používame niekoľko výkonných testovacích programov, ktoré načítavajú a zmapujú výkon jednotlivých komponentov počítača a tak nám dávajú skoro presnú predstavu o výkone konkrétnej zostavy, ktorú porovnávame s očakávanými hodnotami.
 

Pre testovanie cyklického zaťaženia sa používajú proprietárne a open source programy ako AIDA64, FurMark a Linx a pre hodnotenie výkonu PC používame 3DMark, Cinebench, Unigine a PCMark. Výsledky absolvovaní všetkých testov budú uvedené v správe.

Takto Vám dávame záruku, že počítač od nás odchádza na 100% funkčnom stave.

Kroky testovanie počítača:

AIDA64

AIDA64 je najobľúbenejší program pre kontrolu a diagnostiku všetkých funkcií počítača. Poskytuje komplexné informácie o zložení počítača a poskytuje širokú škálu nástrojov pre kontrolu: pomoc pri pretaktovaní, diagnostiku chýb a problémov, templejty pre záťažové testy a monitorovanie systémových senzorov. Program má mnoho jedinečných funkcií pre hodnotenie výkonu systému ako celku i jednotlivých komponentov.

záťažové testy

Záťažové testy stability systému spôsobujú maximálne zaťaženie systému, aby sa otestovala jeho stabilita. Záťažové testy môžu identifikovať akékoľvek problémy so spoľahlivosťou a stabilitou. K dispozícii sú okrem iného záťažové testy pevného disku, SSD a OpenCL GPGPU.

Sledovanie teploty, napätia a rýchlosti ventilátorov

AIDA64 podporuje 250 rôznych senzorov umiestnených na interných zariadeniach počítača. Zobrazuje tak teplotu, napätie, rýchlosť ventilátora a spotrebu elektrickej energie.

Furmark

Jeden z najlepších nástrojov pre testovanie stability grafických kariet a kontrolu schopnosťou ich chladiacich systémov, navyše dobrý test.

To vám umožní skontrolovať stabilitu a schopnosť pracovať v stresových režimoch OpenGL. Program má intuitívne rozhranie, ktoré vám umožní konfigurovať prevádzkové režimy: na celú obrazovku / okno, úroveň MSAA, veľkosť okna a oveľa, oveľa viac.
Benchmark a záťažový test pre grafické karty používajúce OpenGL

    dve úrovne záťažového testovania grafickej karty, režim XtremeBurning vytvára zaťaženie blízkej maxime na GPU, primárne na shaderových jednotkách;
    Meranie teploty GPU počas benchmarkového / záťažového testu;
    schopnosť zaznamenávať výsledky a indikátory teploty do súboru;
    podpora spúšťania z príkazového riadka, a to aj v dávkovom režime;

3DMark

Benchmarky tejto rady sú primárne zamerané na testovanie grafického výkonu a grafickej karty počítača za účelom stanovenia výkonu systému v moderných hrách.

3DMark v skutočnosti predstavuje počítačovú hru, ktorá nie je interaktívny a zahráte si ju len z strany pozorovateľa.
Hlavný účel 3DMark

Hlavným účelom 3DMark je otestovať výkon a stabilitu grafickej karty a zhodnotiť jej výkon v ľubovoľných jednotkách. Balíček obsahuje niekoľko testov zameraných na rôzne segmenty PC: od jednoduchých domácich počítačov po vysoko výkonné systémy s niekoľkými grafickými adaptérmi. Najnovšia verzia 3DMark okrem grafickej karty tiež testujú výkon centrálneho procesora pri úlohách, ako je napríklad umelá inteligencia hier a fyzický motor.

UNIGINE

Referenčné hodnoty UNIGINE sa používajú na realizáciu stresového testovania grafických kariet a testovanie chladiaceho systému pri maximálnom tepelnom výkone. Vytvárajú maximálne zaťaženie zariadenia a poskytujú úplne nezaujaté výsledky na všetkých platformách: Windows, Linux a Mac OS X. K overeniu používame najnovšie test superpozície.
test superpozície

Osamelý profesor každý deň vykonáva nebezpečné experimenty v opustenej učebni. Usiluje sa o najneuveriteľnejšie vynálezy a objavy a snaží sa oživiť svoje myšlienky. Scéna je vykreslená na proprietárnym 3D enginu od ruských vývojárov UNIGINE 2 Engine. Tento motor je známy svojím neuveriteľným fotorealizmu, dosiahnutým vďaka pokročilým modelom pre vytváranie tieňov a osvetlenie a realistickému následnému spracovanie obrazov.

Cinebench

Cinebench je multiplatformový program pre vyhodnotenie výkonu počítača. Cinebench je založený na ocenenom animačným programu MAXON Cinema 4D, ktorý je v štúdiách hojne využívaný po celom svete k vytváranie 3D obsahu. Softvér MAXON bol použitý vo filmoch pokladnice, ako je Iron Man 3, Oblivion, Pi 's Life, Prometheus a mnoho ďalších. Cinebench je perfektným nástrojom na porovnávanie výkonu procesorov a grafiky medzi rôznymi systémami a platformami, vrátane Windows a Mac OS X.
Hodnotenie výkonu CPU

Pri absolvovaní testu využijete plnú silu vášho systému na výpočet fotorealistických trojrozmerných scén (scéna je prevzatá z animácia "No keyframes" vytvorené AixSponza).

V tejto scéne sa používajú rôzne algoritmy, pomocou ktorých môžete naplno využiť všetky dostupné procesorové jadrá, a v skutočnosti môže Cinebench merať systémy s až 256 vláknami. Testovacia scéna obsahuje približne 2 000 objektov pozostávajúcich z viac ako 300 000 polygónov.

PCMark

PCMark 10 je najnovšia verzia radu štandardných PC referenčných nástrojov. Testy PCMark meria celkový výkon systému pomocou testov založených na reálnych aplikáciách a akciách. V PCMark 10 tieto testy odrážajú bežné úlohy uskutočňované na modernom pracovisku. Vďaka tomu je PCMark 10 ideálnym nezávislým meradlom pre hodnotenie výkonu.
Kontrola všetkých detailov v počítači

    Futuremark a UL Štandardné testy výkonu PC
    Vytvorené v spolupráci s poprednými hardvérovými a softvérovými spoločnosťami
    Vhodné pracovné zaťaženie, ktoré odráža rozmanité požiadavky modernej práce
    Presné a nezaujaté výsledky

PCMark vám umožňuje získať vyvážené hodnotenie výkonu počítača na širokej škále zariadení av rôznych prípadoch použitia, čo odráža výhody nových technológií.