Mining a počítače za nejlepši ceny v Evropě
Adresa: Opletalova 20, Praha 1
Telefon: +420 792 480 835
spotreba bitcoinu 7GW za hodinu na celem svete

Kolik elektrické energie skutečně sežere těžba bitcoinů na celém světe

Narazil jsem na množství článků, které vyčíslují energetickou náročnost těžby bitcoinu a jeho globální ekologickou zátěž pro planetu. Po proklikaní prvních odkazů v googli mně až zarazil apokaliptický nádech článků démonizující enormní plýtvaní energetickými zdroji. Tyto články mimo emotivního negativizmu měli vesměs společného jmenovatele absenci čísel a výpočtů. Pojďme se stát na chvíli “Univerzitnými badateľmi” a vypočítat tuto spotřebu, co je se základní znalosti bitcoinovej sítě úloha náročností na úrovni druhého stupně základní školy.


Jako vypočítáme celkovou spotřebu Elektrické energie celé sítě těžící bitcoiny?

  1. Stačí nám zjistit celkový globální výkon bitcoinové sítě na světe
  2. Specifikovat výkon a spotřebu jednoho těžebního stroje ASIC mineru na bitcoiny
  3. Spočítat kolik je takovýchto strojů potřeba k dosažení celkového výkonu.
  4. Spočítat celkovou spotřebu el. energie těchto ASIC minerů.

Vzoreček:

( “Výkon všech strojů” / “Výkon ASIC mineru” ) * “Spotřeba ASIC mineru”

Až tak jednoduché to je. 🙂

Celkový výkon sítě ke dni 26.6.2022 je 218 EH/s podle oficiálního aktuálního informačního nástroje pro bitcoiny www.blockchain.com . Na stránce bitinfocharts.com naleznete i ďalší užitečné informace o aktuálním stavu bitcoinové síti.


Nejpoužívanější těžební ASIC miner pro bitcoiny

Bitcoin Asic miner S19j pro
Bitcoin Asic miner S19j pro

Průměrný výpočetní stroj ASIC miner pro těžbu bitcoinu zvolme ASIC antminer S19 Pro který má výkon 100 TH/s při spotřebě 3250 W/h. Co znamená, že spotřebuje 3,2KW elektrické energie za každou hodinu. K dosažení 218 EH/s budeme potřebovat 2 180 000 strojů. Tedy 2 miliony ASIC antminerov S19 rozložených různě po celém světe.

Výkon a spotrěba ASIC bitcoin mineru S19j Pro

Celková spotřeba elektrické energie celé bitcoinové sítě

Spotreba elektricke energie bitcoinovou siti za hodinu 7GW za hodinu

Popri spotřebě 3250W za jeden ASIC miner nám vyjde celková elektrická spotřeba celé bitcoinové sítě na 7 085 000 000 W za hodinu. Co se rovná 7 GW/h. Výsledkem je, že celá bitcoinová síť na celém světě momentálně kolaterálně konzumuje 7 GW elektrické energie za jednu hodinu. Rozloženo na rok je to 61 TW/h energie za rok za celý svět.

Zdá se to byť obrovské číslo, ale porovnejme si to s něčím konkrétně hmatatelným. Jádrová elektráren Dukovany vyrobí 2GW za hodinu. Přepočteno: celková spotřeba elektrické energie bitcoinu z celého světa odpovídá 2,5 jádrovým elektrárnám o velkosti Dukovany, nebo Temelín.

Jaderná elektrárna Dukovany výkon +- 2GW/h

Spotřeba elektrické energie aproximovaná na Českou Republiku

Zdá se nám to jako obrovské číslo, ale těžbu bitcoinu jsme spočítali globálně pro celý svět a celý svět je obrovský. Česká republika s lidnatostí 10 miliónů obyvatelů tvoří vůči celkovému počtu 7 900 milionů obyvatelů na Zeměkouli 0,126 procenta obyvatel na světě. Ak by jsme to chtěli aproximovat do horizontu České Republiky, tak na ČR připadá spotřeba 8,82 MW/h (7GW vynásobeno 0,126%). Co odpovídá skoro Malé vodní elektrárně Litoměřice s výkonem 7MW/h. Anebo tomu, že jedna naše jádrová elektrárna by dokázala pohánět 234 Bitcoinových sítí na světe.


17 lyžařských lanovek nebo 2 Elektrické obloukové pece, nebo 533 aut Tesla model 3.

Elektrická energie 8,82 MW za hodinu by postačovala na pohon 17tich lyžařských lanovek v Krkonošich, nebo 2 elektrické obloukové pece na tavení rudy, nebo 533 osobných automobilů Tesla model 3, aktuálně brázdících české silnice pri rychlosti 100 km/h majíc spotřebu 16KW za hodinu.

Efektivní využiti zbytkového tepla

Ačkoli spotřeba elektrické energie není markantní její utilizace pro těžbu bitcoinů je často spojené se sekundárním využitím, kde plně nahrazuje jinak spotřebovanou elektrickou energii. Bitcoinový ASIC miner promění stejné množství elektrické energie na teplo jako přímotop, anebo elektrický kotel na ohřev teplé vody. Jinak řečeno: účinnost přímotopu na vyhřívání je +- stejná jako účinnost ASIC mineru, nakolik většina elektrické energie se promění v teplo. Množství ASIC minerů je více než půlku času využíváno právě na topení domácností, skleníků, podzemních prostorů, ohřev teplé vody, anebo k sušení v průmysle. Navíc se do popředí dostávají řešeni využívající ponáraní ASIC minerů do minerálního oleje a skrz výměník ohřívající bazény a centrální výtopní soustavy. Je len na nás jako toto zbytkové teplo využijeme. Energie by se bez tak využila k ohřevu, takto popři těžbě Bitcoinov se nám tepelné náklady často zaplatí a dokonce násobně přeplatí samotná těžba Bitcoinov.

Zdroje elektrické energie pro těžbu bitcoinu

Procento energie z obnovitelných zdrojů dle Cambridge výzkumu

Většina velkých těžebních farem využívá obnovitelné zdroje jako zdroj elektrické energie, tvoří jejich až 76%. Z toho 39% všech velkých farem využívá výlučně obnovitelné zdroje. V oblasti menších těžebních uskupení a domácí těžby si dovolím podle rozložení naších zákazníků potvrdit, že naprostá většina naších zákazníků využívá obnovitelné zdroje jako jsou solární panely, nebo malé vodní elektrárny.

Zdroj: Crypto analýza Cambridge


Závěrem – je to na nás

Bitcoinová těžba není energeticky natolik náročná aby stálo za to ji proto démonizovat. Je to stejné jako vyčítat 533 lidem, že neustále v Čechách jezdí autem sem a tam. Anebo lyžařem na 17 tich lanovkách v ČR vyčítat, že nesedí doma, ale lyžují. Navíc, většina energie na popoháněni tyto sítě pochází z obnovitelných zdrojů a navíc je zbytkové teplo využívané a o to se ponižuje jinak spotřebovaná energie na ohřev vody, topení, anebo sušení. Procento využitého zbytkového tepla z těžby bitcoinov a Ethereí podle sledovaní chovaní našich zákazníků stoupá a momentálně dosahuje více než 60 procent. Tento trend žene a bude hnát přirozená motivace, efektivity a vyššího výnosu, kterým není je jen samotná těžba, ale aj využití zbytkového tepla.

Bitocin eletrická spotrěba 7TW za hodinu 26.6.2022
Napsat komentář
Doprava zdarma

Při nákupu nad 70 000 kč

Snadné 14 denní vrácení

14 denní záruka vrácení peněz

Mezinárodní záruka

Standardně Délka záruky 2 roky

Bezpečná platba

PayPal / MasterCard / Visa

Vyberte svou měnu
CZK Česká koruna
EUR Euro