Mining a počítače za nejlepši ceny v Evropě
Adresa: Opletalova 20, Praha 1
Telefon: +420 792 480 835

Reklamační řád

Reklamační řád

  1. V případě problému nás můžete dopředu kontaktovat, nejlépe telefonicky, chatem na naší stránce, Facebook Messengerem, nebo emailem. Většina problémů se často vyřeší pouze po telefonu.
  2. Společně se zbožím k nám zašlete kopii záručního listu (postačí i číslo objednávky). Vždy k PC přiložte předvyplněný reklamační protokol s popisem závady, zpáteční adresou a telefonním kontaktem. Reklamační protokol naleznete ke stažení zde:    REKLAMAČNÍ PROTOKOL
  3. Prosím vyplňte tento reklamační protokol pro každý případ vrácení a uplatnění reklamace.
  4. PC je možné k nám dopravit i osobně (je nutno předem domluvit termín převzetí z důvodu možné nepřítomnosti na provozně) a po vyřešení reklamace si jej opět vyzvednout, nebo Vám bude zaslán na vaši adresu, dle Vaší preference.

Odstoupení od smlouvy - vrácení zboží

Pro odstoupení od smlouvy a vrácení zboží můžete použit tenhle vzorový formulář. V něm máte i informace o právech pro odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů.

 

 

Objednávka zvozu na reklamace

Objednávka svozu na reklamaci

1.00  – 299.00  vč. DPH

Objednejte svoz Vašeho poškozeného zařízení pohodlně odkudkoliv (platí po celé České Republice a Slovensku).

Pro váš poškozený/zlobivý počítač přijede náš smluvní dopravce PPL a přiveze jej na naší provozovnu.

Pro uplatnění reklamace postupujte následovně:

 

  1. V případě problémů nás můžete dopředu kontaktovat, nejlépe telefonicky, chatem na naší stránce, Facebook Messengerem, nebo emailem. Většina problémů se často vyřeší pouze po telefonu.
  2. Vyplňte popis závady/problému do poznámky k objednávce svozu.
  3. Pečlivě zabalte počítač, vložte do krabice kopii záručního listu a vyztužte rohy krabice dvojitým balením.

Důležité upozornění:
Záruka se nevztahuje na softwarové vady (poškození operačního systému Windows, viry, apod.), ale pouze na vady na hardware! Neberte to ve zlém, ale nemůžeme brát zodpovědnost za počítačové viry, malware a softwarové chyby vzniklé užíváním PC. Každopádně Vám tyto problémy vyřešíme v rámci servisu, kde máme za velmi nízké ceny, protože naše počítače známe velmi dobře a opravy umíme dělat efektivně.
V případě softwarových chyb odesílejte zařízení na opravu, nikoli na reklamaci. Svoz zdarma lze uplatnit pouze v případě reklamace (hardwarové závady). V případě svozu na opravu účtujeme pouze část nákladů vzniklých přepravou u PPL, zpravidla 299 Kč s DPH za dopravu k nám a zpět (2x 149,50 Kč).
Záruka se mimo jiné taktéž nevztahuje na neodborné zásahy do PC ze strany zákazníka (např. často “rozhozené” nastavení BIOS setupu díky přidaným vlastním komponentům, apod.). V tom případě je svoz taktéž účtován.
Zboží na reklamaci je nutné opravdu řádně zabalit, aby nedošlo k poškození při přepravě. I přes naše upozornění nám často dorazí opravdu velmi nevhodně zabalené zásilky.

Adresa pro zaslání zboží na reklamaci (pokud nevyužijete svoz od nás):

PcPraha počítače – Konishev
Opletalova 20
110 00 Praha
tel: +420 792 480 835

  • produkt na objednání svozu na reklamaci je nastaven na částku 1 Kč, neboť e-shop neumožňuje objednat zboží v hodnotě 0 Kč. Platit samozřejmě nic nebudete a nemusíte.
  • zboží je nutné řádně zabalit, aby nedošlo k poškození při přepravě (často k nám dorazí nevhodně zabalené zásilky). Popsat slovem “KŘEHKÉ”.
  • balík si následující pracovní den či dva od Vás vyzvedne kurýr PPL a předá potvrzení o převzetí, balík si sám polepí přepravní etiketou s doručovací adresou

 

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Záruka se nevztahuje na softwarové vady (poškození operačního systému Windows, viry, apod.), ale pouze na vady na hardwareu! V případě softwarových chyb odesílejte zařízení na opravu, nikoli na reklamaci.

Záruka se mimo jiné taktéž nevztahuje na neodborné zásahy do PC ze strany zákazníka (např. často “rozhozené” nastavení BIOS setupu díky přidaným vlastním komponentům, apod.). V tom případě je na naše zvážení jestli se jedná o opravu, nebo záruční zásah.

Zboží na reklamaci je nutné opravdu řádně zabalit, aby nedošlo k poškození při přepravě. Dle podmínek přepravce musí být balení robustní tak aby zboží nebylo poškozeno při pádu z výšky 120 centimetrů z pásu logistického centra. I přes naše upozornění nám často dorazí opravdu velmi nevhodně zabalené zásilky.

Adresa pro zaslání zboží na reklamaci:

PcPraha počítače
Opletalova 20
11000 Praha
tel: +420 792 480 835

 

Poučení o právech spotřebitele

1. Právo odstoupit od smlouvy

1.1 Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.
1.2 Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po
dni uzavření smlouvy a v případě uzavření kupní smlouvy kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná
než dopravce) převezmete zboží.
1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy
informovat společnost Kentino s.r.o. , se sídlem Čestmírova 25, 14000 Praha
, identifikační číslo: 05066743 , formou jednostranného právního jednání (například dopisem
zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo faxem). Můžete použít přiložený
vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.
1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od
smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.
1.5 Podmínky kdy je možné odstoupit od smlouvy a jak se řídí Občanským zákoníkem předpis č.
89/2012 Sb. Zde se upravuje mimo jiné I povaha a forma zboží od nákupu kterého lze do 14 ti dnů
odstoupit.


2. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1 Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů
ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás
obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi
zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený).
Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční
transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.
Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle
toho, co nastane dříve.
2.2 Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v
důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a
vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.
2.3 Pokud jste požádal(a), aby poskytování služeb začalo během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
zaplatíte nám částku úměrnou rozsahu poskytnutých služeb do doby, kdy jste nás informoval(a) o
odstoupení od smlouvy, a to v porovnání s celkovým rozsahem služeb stanoveným ve smlouvě

Doprava zdarma

Při nákupu nad 70 000 kč

Snadné 14 denní vrácení

14 denní záruka vrácení peněz

Mezinárodní záruka

Standardně Délka záruky 2 roky

Bezpečná platba

PayPal / MasterCard / Visa

Vyberte svou měnu
EUR Euro